Slip af med arsen i drikkevand i Herning

Mange lande ser store problemer med arsen i drikkevand. Hos Jysk Vandrensning kan vi hjælpe dig med at filtrere arsen fra dit drikkevand. Vi hjælper med vandrensning og filtrering i hele landet så ønsker du professionel hjælp, er vi et oplagt valg.

Vi hjælper med filtrering af arsen i drikkevand i Herning og resten af landet.

Hvad er arsen i drikkevand og grundvand?

Arsen i drikkevand er et naturligt forekommende og er et problem i mange lande.

Fra 25. december 2003, er grænseværdien i Danmark sat til 5 mikrogram arsen per liter vand "ved afgang vandværk", og 10 mikrogram per liter vand "ved forbrugers taphane". 

En opgørelse fra 2006 viste at 15% af grundvandsanalyser, kom over denne grænse og at 50–100 danske vandværker, sender drikkevand ud med et for stort indhold af arsen.

Rensning af arsen i grundvand

Der findes en række rensningsmetoder på markedet til fjernelse af arsen i drikkevand, og valg af metode bør derfor, bero på en vurdering af de konkrete forhold i den enkelte sag. Er du i tvivl om hvilken metode vil fungere bedst for din situation i Herning eller omegn, er vi her for at hjælpe dig.

De mest udbredte og effektive metoder såvel herhjemme som i udlandet, er fjernelse af arsen ved filtrering af råvandet gennem et granulat, eller ved tilsætning af opløst jern til råvandet. De to metoder er beskrevet herunder:

Filtrering af råvandet gennem granulat

Ved anvendelse af et granulatfilter etableres normalt et filter umiddelbart før rentvandstanken.

Filtret fyldes med et filtergranulat designet til at fjerne arsen fra råvandet. De fleste granulater til fjernelse af arsen består af en form for jernoxid. 

Granulatet binder arsen og fungerer derfor ved samme princip som et aktivt kulfilter til fjernelse af organiske forureninger. Det betyder, at granulatet langsomt bliver mættet med arsen, og samtidig stiger koncentrationen af arsen gradvist i det rensede vand. 

Før koncentrationen i udløbet overskrider grænseværdien, eller en anden koncentration fastsat af vandværket, udskiftes granulatmaterialet. 

Tilsætning af opløst jern til råvandet

På nogle vandværker kan sandfiltrenes fjernelse af arsen forbedres ved at supplere vandets naturlige indhold af jern. 

I dette tilfælde tilsættes opløst jern i form af jernklorid eller jernsulfat med en doseringspumpe. Man skal være opmærksom på, at supplerende tilførsel af jern kan medføre et behov for justering af returskylle-proceduren.

Der findes flere typer af løsninger ved jerndosering. I nogle tilfælde kan jern tilføres direkte til eksisterende filtre. 

I andre tilfælde skal der foretages en ombygning af vandværket fra enkelt- til dobbeltfiltrering, hvorved der kan doseres jern på både for- og efterfilter. Endelig kan der opføres et nyt filter (oftest et trykfilter) i serie med det eller de eksisterende filtre.

Kontakt os og gør op med arsen i drikkevand i Herning

Hvis du ønsker at gøre op med dit arsen problem i Herning omegn, enten i privaten eller hos et større vandværk, så kontakt os.

Vi er at træffe på telefon 97 18 06 56 eller med en mail til Henrik på henrik@jysk-vandrensning.dk.