Pallas 5600
Kabinet model NTM 10 og 14

NTM-filtrene virker ved ionbytning, når filtermaterialet er mættet med nitrat, skal anlægget regenereres. Denne proces foregår automatisk. Under regenereringen bruges salt til at ”genoplade” filtermaterialet. NTM-filtret er et mængdestyret anlæg der regenerer når en forudindstillet mængde vand er behandlet, dog forsinket til kl. 2 om natten. Anlægget kan også vælges som et NTMd anlæg. Dette anlæg er forsynet med en ekstra filtertank og kan derved producere behandlet vand konstant. En beholder behandler vand medens den anden regenerer og derefter går i venteposition indtil den anden beholder skal regenereres. Anlæggene er opbyggede med en driftssikker og enkelt mekanisk styring. Vedligehold begrænser sig til påfyldning af salttabletter.

Model Ydelse (l/min) Saltforbrug ved regenerering (kg) Kapacitet mellem regenerering ved 100 mg/l nitrat (m3) Tilslutning Strømforsyning (v)
NTM 10 20 1,1 3,5 1" gevind 220
NTM 14 22 1,5 5 1" gevind 220