Nitrat har en maksimal 50 mg/l grænseværdi i Danmark. Oplever kunden problemer med nitrat i råvandet kan et nitrat filter fra Jysk Vandrensning afhjælpe problemet. Nitrat filtrering gøres ved ionbytning og er en simpel installation, typisk en kombinations tank indeholdende filterbeholder og saltvandstank. Ved større anlæg er filterbeholder og saltvandstank separeret.

Produkter / Nitrat filter