Vil du slippe af med nitrat i vandet?

I Danmark er grundvandet grundlaget for vores drikkevandsforsyning. Selve grundvandet har en høj kvalitet, men kan indeholde nitrat. 

Nitrat har en maksimal 50 mg/l grænseværdi i Danmark. Så hvis du som kunde oplever problemer med nitrat i vandet, så kan et nitrat filter fra Jysk Vandrensning A/S afhjælpe problemet. Vi hjælper i:

Kontakt os og hør mere

Sådan kommer du af med nitrat i vand

Nitrat filtrering gøres ved ionbytning og er en simpel installation, typisk en kombinations tank indeholdende filterbeholder og saltvandstank. 

Vores NTM-filtre virker ved ionbytning. Når filtermaterialet er mættet med nitrat, skal anlægget regenereres. Denne proces foregår automatisk.

Under regenereringen bruges salt til at ”genoplade” filtermaterialet. NTM-filtret er et mængdestyret anlæg der regenererer når en forudindstillet mængde vand er behandlet, dog forsinket til kl. 2 om natten. 

Anlægget kan også vælges som et NTMd anlæg. Dette anlæg er forsynet med en ekstra filtertank og kan derved producere behandlet vand konstant.

En beholder behandler vand medens den anden regenerer og derefter går i venteposition indtil den anden beholder skal regenereres.

Anlæggene er opbyggede med en driftssikker og enkelt mekanisk styring. Vedligehold begrænser sig til påfyldning af salttabletter.

Fjern nitrat i vand med et af vores nitrat filtre

Få fjernet nitrat i dit vand med et af vores nitrat filtre. Du kan ringe til os på 97 18 06 56 eller sende en mail til Henrik på henrik@jysk-vandrensning.dk eller til Knud på knud@jysk-vandrensning.dk.

Produkter / Nitrat filter