Vil du slipper af med nitrat i vandet?

I Danmark er grundvandet grundlaget for vores drikkevandsforsyning. Selve grundvandet har en høj kvalitet, men grundet Danmarks intense landbrug, så bliver der udledt en stor del nitrat ud i miljøet. Nitrat i vandet er derfor et aktuelt problem. 

Nitrat har en maksimal 50 mg/l grænseværdi i Danmark. Så hvis du som kunde oplever problemer med nitrat i vandet, så kan et nitrat filter fra Jysk Vandrensning A/S afhjælpe problemet. 

Kontakt os og hør mere

Sådan kommer du af med nitrat i vandet

Nitrat filtrering gøres ved ionbytning og er en simpel installation, typisk en kombinations tank indeholdende filterbeholder og saltvandstank. 

Vores NTM-filtrene virker ved ionbytning. Når filtermaterialet er mættet med nitrat, skal anlægget regenereres. Denne proces foregår automatisk.

Under regenereringen bruges salt til at ”genoplade” filtermaterialet. NTM-filtret er et mængdestyret anlæg der regenererer når en forudindstillet mængde vand er behandlet, dog forsinket til kl. 2 om natten. 

Anlægget kan også vælges som et NTMd anlæg. Dette anlæg er forsynet med en ekstra filtertank og kan derved producere behandlet vand konstant.

En beholder behandler vand medens den anden regenerer og derefter går i venteposition indtil den anden beholder skal regenereres.

Anlæggene er opbyggede med en driftssikker og enkelt mekanisk styring. Vedligehold begrænser sig til påfyldning af salttabletter.

Derfor skal du holde dit vand fri for nitrat

I tilfælde af koncentrationer over 50 mg pr. liter optager voksne mennesker mere nitrat via det daglige indtag af drikkevand end via deres daglige kost.

Dette skyldes, at Nitrat optages langt lettere i tarmen, når det bliver opløst i vand, end når det er bundet til fibre i grøntsager.

De er dog især et problem for spædbørn, da de i forhold til deres vægt spiser langt færre grøntsager end de indtager væske.

Børn er også langt mere følsomme over for påvirkningen af nitrat end voksne. Nitrat i vandet derfor et langt større problem for børn end for voksne.

Kontakt os og kom nitratet i dit vand til livs med et nitrat filter

Hvis du ønsker at opleve de mange fordele man opnår med et nitrat filter, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Du kan ringe til os på 97 18 06 56 eller sende en mail til Henrik på henrik@jysk-vandrensning.dk eller til Knud på knud@jysk-vandrensning.dk.

 

Produkter / Nitrat filter