Filtrering af vand med vandfilter i Næstved

Jysk Vandrensning tilbyder anlæg til rensning og iltning af vand. Vores vandfilter kan leveres med automatisk eller manuel returskylning. Alt efter vandets kvalitet vælges luft-vand eller vandskylning. Har du behov for okker filter eller et andet vandfilter til filtrering af vand, er vi din optimale leverandør. Vi hjælper med filtrering af vand via vores vandfiltre i Næstved og resten af landet.

Har du brug for vores hjælp til en filtreringsløsning, så tøv ikke med at kontakte os.

Iltning

Vand, der hentes op fra boringer, er som regel iltfattig, og en effektiv iltning er derfor nødvendig for at fjerne de forskellige urenheder, lugt og smag. Til iltning anvender vi en kompressor. I visse tilfælde hvor vandet indeholder metan eller lignende, anvendes en trykløs afblæsnings tank.

Læs mere om kompressorer her

Rensning med okker filter og andre vandfiltre

Jern, okker og lugt fjernes efter iltning og brug af okker filter gennem kvarts og vores specielle JV 2,5, der har en filteroverflade, der er 60% større end almindelige kvarts og en mindre vægtfylde, der gør det lettere at skylle rent.

Mangan fjernes ved filtrering af vand gennem hydrolit Mn.

Aggressiv kulsyre reagerer ved vandfilter med magnodol og/eller karbonat til calcium- og magnesiumbikarbonat forbindelser. Det rene vand får således kun tilført stoffer, der i forvejen findes i naturen. Indstillingen af kalk- og kulsyreligevægten sker automatisk. Metalledninger vil efter rensning af vandet ikke være udsat for samme korrosion som ubehandlet vand.

Trykfilter

Et vandrensningsanlæg fra Jysk Vandrensning er bygget til at holde i mange år. Beholderne er galvaniseret ind- og udvendig og luftudlader er fremstillet af plast og rustfri stål. Ventilsystem til omstilling til returskylning er opbygget i plast, rustfri stål eller galvaniseret rør med kvalitets-kuglehaner med fuldt gennemløb.

For at gøre returskylningen på vores manuelle anlæg lettere har vi sammenbygget kuglehanerne med rustfrie ståltrækstænger, så man kun skal betjene ét håndtag for omstilling til returskylning.

underside

Læs om sandfilter her

Rensning af grundvand

Rensning af grundvand er som regel en fjernelse af opløste jern- og manganforbindelser, samt forskellige opløste luftarter såsom svovlbrinte, kuldioxid og metan.

Det er nødvendigt med en god iltning af grundvandet for at få jern- og manganforbindelserne til at udfælde. Grundvand har typisk mange jernforbindelser i form af ferrobikanonat Fe(HCO3)2 og manganforbindelser I form af manganbikarnonat Mn(HCO3)2. Ved iltning bliver disse 2 forbindelser til henholdsvis de tungtopløselige forbindelser ferrihydroxid Fe(OH)3 og mangandioxid MnO2 og kan opfanges i trykfilter/sandfilter.

Få et tilbud på et vandfilter i Næstved og resten af landet

De fleste steder I Danmark er tilførsel af luft og filtrering igennem et trykfilter/sandfilter nok. Danmarks grundvand er I de fleste tilfælde så godt at yderligere vandrensning ikke er nødvendigt. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere behandling igennem f.eks. et partikelfilter, nitratfilter eller UV-belysning mm. Jysk Vandrensning A/S er leveringsdygtigere i det hele. Ønsker du et okker filter eller en anden form for vandfilter i Næstved eller andre steder i landet, så kontakt os og få et tilbud.